"Until the lions have their own historians the history of the hunt will always glorify the hunter...."
- Chinua Achebe

2018, ഒക്‌ടോബർ 17, ബുധനാഴ്‌ച

വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം; സത്യവും മിഥ്യയും - കല്ലറ സുകുമാരന്‍
നൂറ്റാണ്ടു സമരം

തെക്കന്‍ തിരുവിതാംകൂറിലെ നാടാര്‍ അഥവാ ചാന്നാര്‍ സമുദായത്തില്‍ ക്രിസ്തീയ മിഷനറിമാരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മൂലം സാരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ 19 ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭത്തിലുണ്ടായി. ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് മാര്‍ഗം കൂടിയ ചാന്നാന്മാര്‍ വ്യവസ്ഥാപിത ജാത്യാചാരങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പോലെ സ്വത്തു സമ്പാദിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനും നഗ്നത മറയ്ക്കാന്‍ തയാറാവുകയും ക്രിസ്തീയ മിഷറിമാര്‍ അവരെ അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. നിലവിലിരുന്ന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അയിത്തജാതിക്കാരന്‍ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതു പോലും കുറ്റകരമായിരുന്നു. 1850 ഡിസംബര്‍ 5 ആം തിയതി റവ. ജോര്‍ജ് മാത്തന്‍ ചര്‍ച്ച് മിഷന്‍ സൊസൈറ്റിക്ക് അയച്ച ചര്‍ച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കിഴക്ക് പുലയന്‍ വസ്ത്രം ധരിക്കാറില്ലെന്നും മരത്തിന്റെ തൊലിയും തേക്കിന്റെ ഇലയുമാണ് നഗ്നത മറയ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി പുരോഗമനം ഉണ്ടായപ്പോള്‍ അധഃകൃതരിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്മാര്‍ക്കും അരയുടെ മുന്‍ഭാഗം മാത്രം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് മറയ്ക്കുവാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചു. ശൂദ്രര്‍ക്കു താഴെയുള്ള തീയര്‍, ചാന്നാന്‍, പുലയന്‍, പറയര്‍, കുറവര്‍, വേലര്‍, വെളുത്തേടര്‍ തുടങ്ങിയ യാതൊരു ജാതിയിലും പെട്ട സ്ത്രീപുരുഷന്മാര്‍ മുട്ടിനു മുകളിലും പൊക്കിളിന് താഴെയുമുള്ള നഗ്നതയല്ലാതെ മറ്റ് ശരീര ഭാഗങ്ങള്‍ മറയ്ക്കുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമായിരുന്നു. തത്സംബന്ധമായി 165 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് എ ഡി 1829 ല്‍ (കൊല്ലവര്‍ഷം 1004 ആം ആണ്ട് മകരമാസം 23 ആം തിയതി) തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാരാജാവ് പുറപ്പെടുവിച്ച രാജകീയ തിരുവെഴുത്ത് വിളംബരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

'കല്‍ക്കുളം, ഇരണിയില്‍, വിളവംകോട് മൂന്നു മണ്ടപത്തും വാതുക്കല്‍ ചേര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ പാര്‍ക്കുന്ന ചാന്നാട്ടികള്‍ ഉത്തരവിനും കീഴ്മക്കും വിരോധമായിട്ട് മേലില്‍ ചീല ഉടുക്കയും മറ്റെല്ലാ കുടിയാനവന്മാര്‍ക്കും ഒപ്പം ചാന്നാന്മാരു ചെയ്യാനുള്ള ഊഴിയ വേലകാര്യം കേള്‍ക്കാതെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹേതുവാല്‍ ചാന്നാന്മാര്‍ക്കും നായരുള്‍പ്പെട്ട ആളുകള്‍ക്കും തമ്മില്‍ കലശലിന് ഇടയുണ്ടാകകൊണ്ടും ആ സംഗതി പ്രമാണിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാല്‍, ചാന്നാന്മാരും ആ ജാതിയില്‍ നിന്ന് ക്രിസ്തുമാര്‍ഗത്തില്‍ ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നവരും മറ്റെല്ലാ കുടിയാനവന്മാര്‍ക്കും ഒപ്പം ഊഴിയ വേലക്കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയായിട്ടു ചെയ്തു കൊള്ളുകയും വേണം... നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള കുടികള്‍ക്ക് അവരവരുടെ സന്തോഷപ്രകാരം ഏതേതു മതത്തില്‍ ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആ മതത്തില്‍ ചേരുന്നതിനു തടയില്ലാതെ നാം വിട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഏതുവകയില്‍ ചേര്‍ന്ന ക്രിസ്തുവരാകട്ടെ മറ്റുള്ള ആളുകള്‍ ആകട്ടെ വലിപ്പമുള്ള ജാതിക്കാരോടു കീഴ്മര്യാദപ്രകാമുള്ള മുറകള്‍ക്കു വിരോധമായിട്ടു നടക്കുന്നതിന് നാം സമ്മതിക്കുന്നതും അല്ല. മര്യാദക്കാരായിട്ടുള്ള കുടിയാനവന്മാര്‍ ഏതു ജാതിയിലുള്ളവരായാലും മതത്തിന്റെ കാര്യം പ്രമാണിച്ച ഒരു കലംബല്‍ ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് നാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഫോഴ്‌സ് ന്യൂസ്. 1993 ആഗസ്റ്റ്) എങ്കിലും ഏതു തരത്തില്‍ ചേര്‍ന്നവരാകട്ടെ ഏതു ജാതിയില്‍ ചേര്‍ന്നവരാകട്ടെ അവരവര്‍ക്കു ബോധിച്ചതിന്‍വണ്ണം ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്രിസ്തുമതത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങളും മറ്റും തുലുക്കമാര്‍ഗത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന പള്ളികളും മറ്റും ഇതിന്മണ്ണം കര്‍മ്മം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ മുറപ്രകാരം ബോധിപ്പിച്ചാല്‍ ആ സംഗതികള്‍ നല്ലവണ്ണം വിചാരിച്ചു നോക്കി മറ്റുള്ള ജാതിക്കാര്‍ക്കു ഒരു അസഹ്യത്തിനും ഇടയില്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ടു നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക'

കുറഞ്ഞൊരു നാള്‍ക്ക് ഇപ്പുറം ഏതാനും ചാന്നാന്മാരും ആ ജാതിക്കാരില്‍ ക്രിസ്തുമാര്‍ഗത്തില്‍ ചേര്‍ന്നവരും പണ്ടാരവക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കീഴില്‍ ഏര്‍പ്പെടാതെ മുറഭേദമായിട്ടു വേറിട്ടു ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ ചെന്നു അവരുടെ സങ്കടങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുവരുന്നതിന്‍ പ്രകാരം കാണുകകൊണ്ട് ഇതിനാല്‍ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെന്നാല്‍ ഈ രാജ്യത്തു നാം ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ അല്ലാതെ വേറിട്ടു ഒരു അധികാരസ്ഥലം ഇല്ലാഴികകൊണ്ട് ഏതു ജാതിയില്‍ ചേര്‍ന്നവരാകട്ടെ ഏതു മതത്തില്‍ ചേര്‍ന്നവരാകട്ടെ ആര്‍ക്കെങ്കിലും നേരായിട്ടുള്ള സങ്കടങ്ങളും ആവലാതികളും ഉണ്ടായിരുന്നാല്‍ അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പണ്ടാരവക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അടുക്കല്‍ച്ചെന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളുകയും വേണം....'

1822 ല്‍ ആരംഭിച്ചു 1859 വരെ 37 വര്‍ഷം നീണ്ടുനിന്ന ചാന്നാര്‍ സ്ത്രീകളുടെ മാറുമറയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രത്തിലറിയപ്പെടുന്ന അവര്‍ണന്റെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ സമരം. തോവാള, അഗസ്തീശ്വരം, വിളവങ്കോട്, കല്‍ക്കുളം, ഇരണിയേല്‍ എന്നീ 5 താലൂക്കുകളിലായി 350 ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ലഹള നടന്നതായി ചരിത്രകാരന്മാര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ 1822 ല്‍ കല്‍ക്കുളത്താരംഭിച്ച്, 7 ആം വര്‍ഷം 1829 ല്‍ ഒന്നാം ഘട്ട സമരം അവസാനിച്ചതായും 1859 ല്‍ ആരംഭിച്ച് അക്കൊല്ലം തന്നെ രണ്ടാം ഘട്ട സമരം അവസാനിച്ചതായും ശ്രീ എന്‍ കെ ജോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു (ദലിത്ബന്ധു എന്‍ കെ ജോസ് - ചാന്നാര്‍ ലഹള)

1829 ലെ മുമ്പുദ്ധരിച്ച തിരുവെഴുത്തില്‍ പ്രകാരം ക്രിസ്തുമാര്‍ഗത്തിലോ തുലുക്ക മാര്‍ഗത്തിലോ കീഴ്ക്കുടിയാന്മാര്‍ ചേര്‍ന്നാലും ജാത്യാചാരങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നാണ് വിലക്കിയിട്ടുള്ളത്. തന്മൂലം തീയനോ, ചാന്നാനോ, പുലയനോ, മുസല്‍മാനോ, ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആരായാലും അവര്‍ ജനിച്ച ജാതിക്ക് ഹിന്ദുക്കള്‍ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ജാത്യാചാര വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിക്കുവാന്‍ പാടില്ലായെന്നും, അങ്ങനെ മതംമാറുന്നവര്‍ക്കനുകൂലമായി പുതിയമതക്കാര്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു നിയമങ്ങളും കീഴ്ജാതിക്കാര്‍ക്ക് ബാധകമല്ലായെന്നും ആണ് മേല്‍പ്പറഞ്ഞ തിരുവെഴുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചാന്നാര്‍ സ്ത്രീകള്‍ റൗക്ക ധരിക്കുകയോ മേല്‍മുണ്ട് ഉടുക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ അവരുടെ നഗ്നത കാണാനാവാതെ വിലപിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ദാസനായിരുന്നല്ലോ തിരുവിതാംകൂര്‍ ഭരിച്ചിരുന്നത്. നഗ്നത മറച്ച് ജാത്യാചാരം ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ശംബൂകന്മാരുടെ തലവെട്ടി ജാതിവ്യവസ്ഥ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാന്‍ വെമ്പുന്ന ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന്റെ അയോധ്യയുടെ ഒരു കൊച്ചു പതിപ്പായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂര്‍. എന്നാല്‍ ബ്രിട്ടീഷ് മേല്‍ക്കോയ്മ ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടും ക്രിസ്തീയ മിഷനറിമാരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടും ചാന്നാന്മാര്‍ കോടതിയ സമീപിക്കുകയും കൊല്ലവര്‍ഷം 998 ല്‍ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ചാന്നാര്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മാറുമറയ്ക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കിക്കൊണ്ട് പത്മനാഭപുരം കോടതി ഉത്തരവായി. വീണ്ടും പല കാരണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞും കട്ടിശീല തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചും ചാന്നാര്‍ സ്ത്രീകളെ സവര്‍ണര്‍ ആക്രമിക്കുകയും നിരവധി സംഘട്ടനങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നടക്കുകയുണ്ടായി. കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി ഒട്ടേറെപ്പേരെ തൂക്കിലേറ്റിക്കൊന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ